Periode 1991 - 1999    


     Onder de naam Robosoft heb ik een 20-tal MsDos-programma's gemaakt :

Boerenbridge

Horserun

Memory

Rumba

Doolhof

Joywheel

Patience

Shuffle

Game of Life

Klaverjas

Puzzle

Tactics

Gokkast

Lucky 10

Python

Yahtzee

Hartenjagen

Mastermind

Ringo

Zeilen  Periode 1999 - 2004    


     Inmiddels was het Windows tijdperk aangebroken en ben ik mij gaan toeleggen op het maken van Windows applicaties.
     Dit gebeurt in eigen beheer, maar ook in opdracht van anderen, zoals voor de Gemeente Den Helder en voor de
     Stichting Beachbiking Nederland.  Periode 2004 - heden    


     Het opzetten van een eigen website heeft geresulteerd in de migratie van Robosoft naar ROBOVision.
     N.a.v. de vele reacties die ik kreeg op mijn Klaverjas-programma en met name verzoeken om een update hiervan,
     heb ik een Windows-versie van Klaverjas gemaakt. Een demo van Klaverjas is te downloaden via deze site.